พิพิธภัณฑ์ฝิ่น

จากพื้นที่แหล่งปลูกฝิ่นและค้ายาเสพติดแห่งใหญ่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำของประเทศไทย กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สร้าง
ความตระหนักรู้ถึงมหันตภัยของยาเสพติด

วิธีการสื่อสาร

สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2545 ถือเป็นโฉมหน้าใหม่ของการจัดทำนิทรรศการที่สร้างประสบการณ์ในการเข้าถึง Content ผ่านฉากจำลอง เเสง สี เสียง เช่น ฉากจำลองห้องสูบฝิ่น, บรรยากาศใต้ท้องเรือสำเภาค้าฝิ่น,
หุ่นขี้ผึ้งเสมือนจริงของบุคคลสำคัญ นับเป็นต้นเเบบให้กับหลายพิพิธภัณฑ์หลังจากนั้นเป็นต้นมา

สถานที่

บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ
อ.เชียงแสน จ. เชียงราย

ขอบเขตงาน

ก่อสร้างสิ่งจัดเเสดงหมวดการตกเเต่ง โมเดล ศิลปกรรมจำลอง

ปีที่แล้วเสร็จ

พ.ศ. 2545

พระรามเก้า