มิวเซียมสยาม

เรียงความประเทศไทย บอกเล่าถึงพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ราว 3,000 ปีก่อน เรื่อยมาจนกำเนิดขึ้นเป็นสยามประเทศ
และประเทศไทยในปัจจุบัน

วิธีการสื่อสาร

ร้อยเรียงวิธีจัดเเสดงโดยการเล่าเรื่องและใช้ตัวละครผูกโยงกันไปทุก ๆ ห้องจัดเเสดง ผ่านสื่อ interactive ตามหลักคิด Play & Learn ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้งของวงการออกเเบบพิพิธภัณฑ์เเละเป็นต้นเเบบให้กับหลายพิพิธภัณฑ์ต่อมา ทั้งยังได้รับผลตอบรับจากผู้ชมเป็นอย่างดี มีการแชร์เรื่องราวผ่าน Social media จนเกิดกระเเสในช่วงแรก ๆ ในสังคมออนไลน์

สถานที่

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
ถนนสนามไชย อาคารกระทรวง
พาณิชย์เดิม กรุงเทพมหานคร

ขอบเขตงาน

พัฒนาเนื้อหา รูปแบบ
และก่อสร้างนิทรรศการ

ปีที่แล้วเสร็จ

พ.ศ.​ 2550