เราคือใคร

GKE is all about
“Experiential storytelling”

GKE คือ “นักเล่าเรื่องจากประสบการณ์” ตัวจริง โดยสร้างประสบการณ์ กระตุ้นการรับรู้ให้ผู้เข้าชม
เล่าเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจควบคู่กันไป โดยเรื่องราวของเราเต็มไปด้วยข้อมูลเชิงลึก และเนื้อหา
สาระที่น่าสนใจ หลากหลาย

บริษัท GKE เป็นบริษัทในเครือของ Pico (Thailand) และเป็นส่วนหนึ่งของ Pico Group ที่มีสาขาทั่วโลก ทีมงานของเรา ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ซึ่งมีประสบการณ์กว่า 20 ปี นอกจากธุรกิจด้านพิพิธภัณฑ์ เรายังได้พัฒนาความสามารถในการเล่าเรื่องกับแวดวงธุรกิจอื่น ๆ และสถานที่ท่องเที่ยว เช่น การสร้างประสบการณ์ใน Visitor Center และการสร้างกิจกรรมความบันเทิงรูปแบบต่าง ๆ ให้กับธุรกิจค้าปลีก ซึ่งช่วยจุดประกายและดึงความสนใจของลูกค้าได้

เราทำอะไรบ้าง

• Content research • Storyline • Experience creation

งานวิจัยข้อมูลเชิงลึก – เขียนเค้าโครงเรื่อง – สร้างประสบการณ์

เราวิจัยข้อมูลในเชิงลึกและในมุมกว้าง เพื่อเข้าถึงแก่นของเนื้อหา เข้าใจความสำคัญของแต่ละหัวข้อ รวบรวมรายละเอียดปลีกย่อย
ที่เกี่ยวข้อง ดึงเนื้อหาที่น่าสนใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าชม เราสร้างเค้าโครงเรื่องเพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน และพาผู้เข้าชมเดินทางไปพร้อม ๆ กับเรา เราผสมผสานศิลปะเข้ากับเทคโนโลยีเพื่อสร้างประสบการณ์ และนำเสนอเรื่องราวที่สื่อสารข้อความตามที่ตั้งใจไว้

บริษัทนำเสนอบริการที่ครอบคลุมตั้งแต่ทำวิจัย สร้างกรอบความคิด ตีความ ออกแบบ ติดตั้ง และดูแลภายหลังส่งมอบให้กับลูกค้า