Graphic

การสื่อสารเนื้อหาภายในพิพิธภัณฑ์ นอกจาก
การเขียน script ให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง
กระชับ น่าติดตามแล้ว องค์ประกอบหลัก
อีกส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ข้อมูลนอ่านและ
ดึงดูดความสนใจคือกราฟิกบอร์ดนั่นเอง 

บริการหนึ่งของ GKE คือการออกแบบกราฟิกเพื่อสื่อสารข้อมูลให้ได้ใจความที่กระชับ น่าสนใจ
สำหรับผู้ชมที่เดินเข้ามาในพื้นที่นิทรรศการ พวกเขามักจะกวาดตาเพื่อ รcลก หาสิ่งที่ตัวเองสนใจ คนที่มีเวลาไม่มากหรือไม่มีความสนใจในเรื่องนั้น ๆ มากนัก มักจะอ่านหัวข้อ หรือ catch word บางค่ำแล้วเดินผ่านไปแต่สำหรับคนที่สนใจจริง ๆ เขาจะพุ่งเข้าไปอ่านรายละเอียดไปทีละบอร์ด ทีละบรรทัด ที่ละคำ จังหวะนี้เองที่การจัดวางกราฟิก ทั้งตัวหนังสือ สีสัน และภาพประกอบจะได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ เพื่อเล่าเนื้อหาและพาผู้ชมลงลึกเข้าสู่ถึงเรื่องราว